Mikä on aktiivihiilen adsorptioperiaate

Puhdistava vesi aktiivihiilisuodatinmateriaalin adsorptiomenetelmällä on käyttää sen huokoista kiinteää pintaa, poistaa orgaanista ainetta tai myrkyllisiä aineita vedestä, jotta vesi puhdistetaan.Tutkimukset osoittavat, että aktiivihiilellä on vahva adsorptiokyky orgaanisille aktiivihiileen adsorboitumiseen orgaaniseen aineeseen vaikuttavat sen huokoskoon jakautuminen ja orgaanisen aineen ominaisuudet, pääasiassa orgaanisen aineen napaisuus ja molekyylikoko. mitä suurempi liukoisuus, sitä vahvempi hydrofiilisyys, aktiivihiili sen adsorptiossa, sitä huonompi, päinvastoin, pienten, heikon hydrofiilisyyden liukoisuus, orgaanisen aineen heikko napaisuus, kuten bentseeniyhdisteet, fenoliyhdisteillä on voimakas adsorptiokyky. Vedenpuhdistusaktiivista hiiltä käytetään yleensä veden puhdistamiseen, hajun poistamiseen, raskasmetallien ja paksusuolen poistamiseen vedessä, parantaa veden laatua, vesijohtovettä, puhdasta vettä, ihanteellisen materiaalin korkean puhtaan veden käsittelyä.Sitä voidaan käyttää myös jäteveden perusteelliseen puhdistamiseen.


Viestin aika: 10.-2021